Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ควรศึกษาและอ่านให้เข้าใจก่อนเข้าใช้บริการกับ ufabett733um4.com เพราะหากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงของเว็บไซต์ระหว่างใช้บริการ ผู้ใช้จะถูกถอดถอนการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ทันทีโดยไร้ข้อยกเว้น และหากผู้ใช้คนใดทำผิดหรือละเมิดกฎร้ายแรงของทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย ดังนั้นหากผู้ใช้บริการไม่อยากทำผิดกฎข้อตกลงของทางเว็บไซต์ แนะนำให้ศึกษาก่อนเข้าใช้บริการครับ

Terms and conditions

Terms and conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการทุกท่านควรอ่าน

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้: ผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกกับเรา ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์มีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เด็ดขาด
 3. การใช้งาน: ผู้ใช้ต้องใช้บริการของเราตามกฎและข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเดิมพัน, การฝากเงิน, การถอนเงิน ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ: ufabett733um4.com ปฏิเสธความผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของกับเราทั้งสิ้น
 5. การยกเลิกสมาชิก: เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้ หากผู้ใช้ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด
 6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข: ufabett733um4.com มีสิทธิ์ปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ได้อย่างอิสระในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา: ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabett733um4.com เป็นของ ufabett733um4.com แต่เพียงคนเดียวเท่านั้น และผู้ใช้ไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. ข้อตกลงทางกฎหมาย: ข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ufabett733um4.com ทั้งหมดนี้ จะถูกควบคุมตามกฎหมาย และการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 9. การติดต่อ: หากผู้ใช้คนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขของเรา ผู้ใช้สามารถติดต่อเรา ผ่านทาง contact@ufabett733um4.com ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
 10. การละเมิดข้อตกลง: หากผู้ใช้ท่านใดละเมิดข้อตกลงของเรา ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
 11. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข: การใช้บริการ ufabett733um4.com ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้