Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website การคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ปรากฏในเว็บ Ufabett733um4.com ไม่ว่าจะเป็น บทความ เนื้อหา นโยบาย กฎระเบียบ เสียง วิดีโอ รูปภาพ แบนเนอร์ กราฟิก และไอคอนต่างๆ เพราะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยเฉพาะ ไม่ให้นำไปดัดแปลง คัดลอก หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา

ซึ่งเรามีกฎหมายดูแลในเรื่องนี้อยู่เสมอ ถ้าเราพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา เราจะใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ที่ทำการละเมิดให้ถึงที่สุด เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของเราและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก สมาชิกท่านใดที่พบเจอการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาต่างๆที่เป็นของเรา ให้บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอแล้วส่งมาที่ contact@Ufabett733um4.com ได้ตลอดเวลา

โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออนุญาตให้นำไปใช้งาน

นโยบายการคุ้มครองมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2014 โดยเราจะมีการเพิ่มหรือลดนโยบายและกฎระเบียบตามที่เราเห็นสมควร เราจึงแนะนำให้ท่านได้เข้ามาตรวจสอบและรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ทางเว็บ Ufabett733um4.com อย่างสม่ำเสมอ เพราะหลังจากที่เราได้เพิ่มนโยบายแล้ว ท่านยังเข้ามาใช้บริการปกติ ทางเราจะถือว่าท่านยอมรับและตกลงในนโยบายนี้โดยปริยาย